Pracownie przyrodnicze - środki z rezerwy subwencji oświatowej w 2021 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 (SPRAWDŹ).

W punkcie V szczegółowo opisano dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata. W latach 2018-2020 wykorzystano ok. 217 mln zł z zaplanowanych 320 mln zł. To ostatnia szansa na skorzystanie z programu! Do wykorzystania pozostały ponad 103 mln zł.

Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły, m.in. monitory interaktywne, projektory czy przenośne laboratoria cyfrowe. Proponowane kwoty dofinansowania zostaną ustalone po weryfikacji wniosków. W latach 2018-2020 szkoła mogła otrzymać nawet 75 000 zł dofinansowania!

Samorządy mogą składać wnioski do 31 maja 2021 r. Szacujemy zatem, że szkoły powinny złożyć wykaz pomocy dydaktycznych (załącznik nr 4a) do JST do ok. 14 maja 2021 r.