Właśnie ruszył długo wyczekiwany program „Aktywna Tablica”. W bieżącej edycji harmonogram realizacji programu jest bardzo napięty - szkoły mają czas na złożenie wniosku do 4 września!
Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł,
z budżetu państwa, z czego 70 000 000 zł w 2021 r., Program będzie finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Kreator wniosków

Beneficjenci programu w 2021 r.:

 •     szkoły podstawowe, które nie skorzystały z Programu w latach 2017-2019
 •     szkoły podstawowe, które korzystały z programu w latach 2017-2019 a w latach 2021-2024 będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 •     szkoły ponadpodstawowe, w których uczą się dzieci i młodzież,
 •     szkoły za granicą,
 •     specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących (SOSW),
 •     szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020.

  Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2021-2024 szkoła może skorzystać z Programu tylko raz.

Harmonogram Programu w roku 2021:

 •     szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 4 września
 •     organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 14 września
 •     przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 31 października